Marknadshyror, funkar inte i Sverige

Nu skall en regering styrd av Socialdemokraterna införa det som många liknar med marknadshyror i Sverige. Detta kommer inte ske frivilligt, det skall vi vara klara över. Hösten 2021 har Socialdemokraterna en kongress och där kommer det inte bli lätt att sopa detta under matten. Risken som finns om/när Socialdemokraterna genomför det libertarianerna i Centerpartiet önskar blir att Vänsterpartiet växer.

Länk : SOU 2020:50 // Fri hyressättning vid nyproduktion

Vill Moderaterna införa marknadshyror?

https://www.op.se/artikel/debatt-nej-moderaterna-vill-inte-infora-marknadshyror

Som fd Moderat så är jag inte så säker på det. Moderaterna vill ha en differentierad hyresmarknad, hatet emot hyresgästföreningen är en merit inom Moderaterna och det inkluderar hyresnivåer beroende på läge, vilket vi har även idag. Samtidigt skulle ett avskaffande av bruksvärdesystemet där hyrorna sätts efter förhandlingar mellan parter missgynna Moderaternas väljarbas på bl a Östermalm, som skulle kunna få hyreshöjningar på flera 100% samtidigt som utbetalningarna av bostadsbidrag kommer öka.

Moderaterna brukar vara emot ökande bidrag, så hur kan de då vara för införandet av ”marknadshyror” utan reglering av ändamålsglidning i detta läget?

Det vore helt logiskt att Moderaterna gick ihop med Kristdemokraterna & Vänsterpartiet för att nu stoppa det liggande förslaget till marknadshyror. För det liggande förslaget är inte bra utformat och det kommer skapa ökade statliga utgifter pga. den befintliga bostadsbristen. Ökande utanförskap & ökande statliga utgifter är ingen modell som Moderaterna borde stödja… Varför vill Moderaterna öka behovet av bostadsbidrag?

Anders Sporring om Marknadshyror
Länk : Farorna Med Marknadshyror. Några tankar om de faror jag ser för… | by Anders Sporring | Opionion | Jun, 2021 | Medium

Centerpartiet & Liberalerna älskar utanförskapet

Det finns en artikel på Nyheter24 som tar upp vad de olika partierna vill ang. bostäder inför valet 2018. Det är en bra utgångspunkt tänker jag. Där framgår det tydligt att många partier inte verkar ha koll på vad deras idéer kan tänkas leda till för effekter. Konsekvensanalysen saknas, speciellt inom Centerpartiet & Liberalerna.

Det som gör att Liberalerna likt Centerpartiet verkar älska utanförskap och trångboddhet är att det inte har gjort tillräckligt mycket innan dessa marknadshyror skall införas. De nyproducerade bostäderna utgör högt räknat bara runt en procent av det totala bostadsbeståndet. I den takten tar det hundra år innan hyrorna är marknadsanpassade. Så hur många som idag är trångbodda eller har låga inkomster vill Centerpartiet & Liberalerna offra? De kommande 100åren.

Vad många missat om Finland och marknadshyror

Det är önskvärt att det byggs ikapp först, innan vi inför marknadsreglerade hyror. Detta är statens ansvar! Det var vad som gjordes i Finland, vilket många av de som hänvisar till Finland helt missat att nämna. Detta kommer ta ett flertalet decennier med dagens byggtakt. Hur många med svag ekonomi skall de som nu är ivriga att införa marknadshyror offra innan de förstår utfallet av sin ”reform”? i dagsläget.

De som tror att fastighetsägare kommer bygga mer om deras inkomster (då ökat byggande skall nämligen sänka hyrorna pga. att utbudet ökar) samtidigt sjunker, om även kortsiktigt, har inte mycket koll på dagens ekonomiska tänkande som mest har fokus på kommande vinst det närmaste kvartalet.

Bostadsmarknadsenkäten 2021

Kommer de grupper som idag har svårt att hitta en passande egen bostad verkligen gynnas av den modell av marknadshyror som nu tänkt införas 2022? Det gäller till exempel unga, studenter och nyanlända, men även personer med funktionsnedsättning och äldre personer som vill eller behöver byta bostad.

1 reaktion till “Marknadshyror, funkar inte i Sverige”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *