Misa gav mig arbetsförbud

Det finns de företag som säger sig vara värdegrundsdrivna och som har en vision och med en ägare som har en mission. Det är väldigt få som agerar efter detta i alla led, speciellt de som säger att de skall ge individuellt stöd efter dess förutsättningar och individens mål är företagets mål. Detta då till människor med en diagnos inom autismspektrum.

Fortsätt läsa →

De vill lägga ner Samhall, men sen då?

De finns de som av ideologiska skäl vill lägga ner Samhall & så finns det de som vill ersätta Samhall för att det inte funkar som det bär göra.

Högern hos Timbro vill lägga ner Samhall

Vi kan se hur Timbro vill lägga ner Samhall för att de av ideologiska skäl vill både sänka skatten och som en följa av detta sänka lönerna för de med funktionsnedsättning. Det finns även handläggareArbetsförmedlingen som vill se privata alternativ, men som ännu inte kan som vanligt inte visa upp några långsiktigt gångbara konkreta alternativ.

Fortsätt läsa →